Inne kursy w Krakowie

Od 2012 roku w Willi Decjusza realizowany jest projekt edukacyjny pod nazwą „Saga”, który stanowi cykl warsztatów kreatywnego pisania adresowany do seniorów. „Saga” – to propozycja służąca edukacji, integracji i aktywizacji osób starszych oraz wykorzystaniu ich wiedzy i potencjału. Warsztaty kreatywnego pisania prowadzone są przez doświadczonych pisarzy i dziennikarzy, a ich celem jest przekazywanie wiedzy na temat gatunków literackich, zapoznawanie z technikami prowadzenia narracji, konstruowania postaci.

W gronie absolwentów warsztatów kreatywnego pisania w Willi Decjusza jest już ponad 150 osób. Kurs kreatywnego pisania uzupełniają otwarte spotkania z młodymi, ale i uznanymi pisarzami, dziennikarzami. Do tej pory byli to m.in. Dorota Masłowska, Magdalena Tulli, Wojciech Jagielski, ks. Adam Boniecki, Andrzej Muszyński, Michał Olszewski, Magdalena Kicińska i in.. Program uzupełnia wolontariacki Klub SAGA – współtworzony przez absolwentów projektu, którzy chcą się dzielić własną wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami z innymi.