Ogłaszamy kurs Nowy Świat – warsztaty reportażu i opowieści o mniejszościach i grupach wykluczonych, prowadzone przez doświadczonych reporterów „Tygodnika Powszechnego”. Jak umiejętnie przedstawiać tematy trudne i kontrowersyjne, a jednocześnie nagląco aktualne? Jak osiągnąć językową wrażliwość – zarówno na wykluczonych, jak i na tych, którzy się ich obawiają? Kurs stanowi okazję do poszukania odpowiedzi na te pytania, a także do zajrzenia za kulisy pracy nowoczesnej redakcji.

Marco Polo miał łatwiej – nie wiedział, że pojęcia, których używa do opisania nowych pozaeuropejskich światów, zaważą na naszym ich postrzeganiu przez stulecia. Dziś nie można tłumaczyć się nieświadomością. Bez odwagi, wrażliwości i czułości nie da się opisać współczesności. Kończy się nam też czas – pandemia i kryzys klimatyczny nadają współczesnym problemom ostateczną perspektywę.

Tym razem na nowo odkrywany w języku i reportażu świat jest tuż obok. To mniejszości i grupy wykluczone. Świat ten opisujemy dla wszystkich – z myślą o wykluczonych i o tych, którzy dotąd wykluczali; oraz o tym, że w przyszłości zagrożonych dyskryminacją mniejszości będzie szybko przybywać.

Podczas sześciu weekendowych warsztatów reporterzy „Tygodnika Powszechnego” podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w przedstawianiu tematów obarczonych szczególnym ryzykiem niezrozumienia, tworzących – najczęściej niepotrzebne – konflikty społeczne.

Coroczne warsztaty z dziennikarzami „Tygodnika Powszechnego” to okazja do zajrzenia za kulisy pracy nowoczesnej redakcji. Ich poprzednie edycje wielu absolwentom otworzyły drogę na łamy tej gazety.

Jak wziąć udział w kursie?

Kandydatów i kandydatki prosimy o przygotowanie zarysu pomysłu na historię, nad którą będą pracować podczas kursu (max. półtorej strony). Może być to koncepcja na reportaż prasowy, książkowy, ale także słuchowisko, podcast czy opowiadanie. Nie ograniczamy się do jednej formy czy gatunku – podczas tego kursu chcemy wykraczać poza sztywne ramy.

Prosimy także o dołączenie życiorysu bądź biogramu, najchętniej z uwzględnieniem kilku słów od siebie, dlaczego chciałbyś_chciałabyś uczestniczyć właśnie w tych zajęciach. Zgłoszenia należy wysyłać na adres pisz@miastoliteratury.pl.

Koszt: 650 zł
Miejsce: Pałac Potockich, Rynek Główny 20, Kraków

Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia zajęć do Internetu w sytuacji zaostrzenia regulacji pandemicznych.

  • 29-30 stycznia 2022
  • 5-6 lutego 2022
  • 26-27 lutego 2022
  • 12-13 marca 2022
  • 26-27 marca 2022
  • 9-10 kwietnia 2022

Kalendarium

  • Rekrutacja trwa od 26 listopada 2021 do 3 stycznia 2022.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 stycznia – spośród nadesłanych propozycji jury wybierze dwanaścioro osób, które zostaną zaproszone do udziału w kursie.
  • Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty za udział w wysokości 650 zł do dnia 21 stycznia 2022.

CZYTAJ REGULAMIN NABORU>>

Prowadzący

Katarzyna Kubisiowska

Dziennikarka „Tygodnika Powszechnego”. Współautorka książek „Panorama kina najnowszego. 1980–1995. Leksykon” oraz „Lektury na ekranie, czyli mały leksykon adaptacji filmowych”. Autorka książek „Rak po polsku” oraz biografii „Pilch w sensie ścisłym”. W lipcu ukaże się jej nowa książka „Szaflarska. Grać, aby żyć.”

Marcin Żyła

Dziennikarz, a od stycznia 2016 r. również zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Do zespołu pisma dołączył przed ośmioma laty. Od początku europejskiego kryzysu migracyjnego w 2014 r. zajmuje się głównie tematyką związaną z uchodźcami i migrantami. W „Tygodniku” ukazywały się jego reportaże z Ugandy, Ghany, Libanu, Lampedusy, Bałkanów i Niemiec, a także komentarze i rozmowy z polskimi oraz zachodnimi badaczami migracji. W 2016 r. relacjonował brytyjskie referendum w sprawie członkostwa w UE. Wiele jego ostatnich korespondencji i analiz dotyczy sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Pracę za granicą rozpoczynał w krajach b. Jugosławii, gdzie był świadkiem powojennych przemian tożsamościowych oraz drogi do niepodległości Kosowa. Był redaktorem zbioru rozmów z europejskimi intelektualistami „Europe. An Unfinished Project” (2011).

Anna Goc

Współpracowniczka Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ. Do 2012 roku dziennikarka krakowskiej redakcji „Gazety Wyborczej”. Laureatka między innymi VI edycji Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego (2017), Grand Prix Nagrody Dziennikarzy Małopolski (2018). Była nominowana do XI edycji Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego (2015), XX Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego (2017) oraz Nagrody Grand Press w kategorii Reportaż prasowy (2017).