Inne kursy w Krakowie

Fundacja Znaczy Się od 2009 r. organizuje projekt Kreatywne Pisanie. Projekt rozpoczął się od otwartego wykładu Marka Krajewskiego, autora bestsellerowych kryminałów. Słuchacze mogli poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą warsztatu pisarskiego. I Edycja Kursu Kreatywnego Pisania odbyła się między październikiem 2009 r. a czerwcem 2010 r. Kursanci mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach pisania powieści, reportażu, biografii, wywiadu, krytyki literackiej oraz redakcji tekstu. Zajęcia prowadziły czołowe postacie polskiej literatury pięknej oraz faktu, a także zawodowi redaktorzy: Marek Krajewski, Mariusz Sieniewicz, Włodzimierz Kowalewski, Lidia Ostałowska, Wojciech Bonowicz, Dariusz Nowacki, Artur Wiśniewski i Filip Modrzejewski. Pomimo niszowego charakteru kursu i wymogu przesłania na wstępie pięciu stron maszynopisu, na pierwsze warsztaty zgłosiło się ponad 100 osób, z których wyselekcjonowano 14.

W 2010 r. odbyła się II Edycja Kursu. Tym razem postawiono wyłącznie na zagadnienia związane z pisaniem powieści. Zatem tematami, z jakimi mierzyło się 15 uczestników Kursu, były przede wszystkim: selekcjonowanie pomysłów, konstruowanie fabuły, tworzenie bohatera, prowadzenia odpowiedniej narracji, szukanie źródeł, pisanie dialogów i rozwój akcji. Zajęcia dotyczące warsztatu pisarza poprowadzili: Dariusz Nowacki, Marek Krajewski, Mariusz Sieniewicz i Włodzimierz Kowalewski. Z kolei warsztaty redaktora powieści prowadził Artur Wiśniewski.

W październiku 2013 r. podczas Festiwalu Conrada odbył się cykl spotkań z krakowskimi wydawcami – „Wszystko, co pisarz wiedzieć powinien, zanim wyda książkę”. Tematyka dotyczyła szeregu działań niezbędnych do opublikowania książki, takich jak złożenie propozycji literackiej, wybór wydawcy, praca z redaktorem nad ostatecznym kształtem książki). Spotkania prowadzili: Magdalena Zielińska (Wydawnictwo Znak Emotikon), Tomasz Brzozowski (Wydawnictwo Insignis), Wojciech Koranowicz (Księgarnia Matras), Artur Wiśniewski (Wydawnictwo Znak) oraz Andrzej Rabenda (Wydawnictwo POST).

W tym samym roku Fundacja Znaczy Się współorganizowała konkurs Warsztat Pisarza, w którym nagrodę stanowiły bezpłatne warsztaty pisania prowadzone przez Marka Krajewskiego. Jury złożone z redaktorów krakowskich wydawnictw wybrało grupę 14 najbardziej obiecujących twórców. Czterodniowe zajęcia odbyły się w październiku w czasie Festiwalu Conrada, a zakończyły się otwartym wykładem Marka Krajewskiego.