Zanim roześlemy wydawnictwom naszą książkę i podejmiemy decyzję o ewentualnej współpracy, warto dowiedzieć się, jak właściwie wygląda sam proces wydawniczy. Co dzieje się z książką, gdy już znajdzie się w rękach wydawcy, i na ile autor ma wpływ na poszczególne etapy tych prac?

Moment powierzenia wydawnictwu swojej książki może być dla wielu autorów w równym stopniu radością, co udręką. W końcu oddajemy w cudze ręce swoje dzieło, najdroższe i wypieszczone niczym własne dziecko. Czy aby nie zrobią mu krzywdy? Aby rozwiać przynajmniej częściowo te obawy, przybliżamy najważniejsze etapy procesu wydawniczego, wyjaśniając, co właściwie czeka nasze „dziecko” na wydawniczym „stole operacyjnym”.

RECENZJA WEWNĘTRZNA

Więksi wydawcy przed podjęciem decyzji o publikacji zlecają zwykle najpierw recenzję wewnętrzną. Współpracujący recenzent (lub recenzenci) ocenia książkę pod kątem wartości literackiej, ale także tego, czy sprawdzi się ona na polskim rynku, czy wpisuje się w profil wydawnictwa i do kogo może być skierowana. Ostateczna decyzja, w oparciu o te informacje, zapada na kolegium lub na spotkaniu z redaktorem naczelnym.

PODPISANIE UMOWY

Załóżmy, że nasza propozycja spodobała się. Sukces! Kolejnym krokiem będzie więc podpisanie umowy. I tutaj praktyczna uwaga – w trakcie negocjowania warunków, oprócz stawek oraz zakresu praw, których zrzekamy się na rzecz wydawnictwa, warto zwrócić też uwagę na termin, w jakim ma zostać wydane dzieło. Jeśli zadbamy o konkretny zapis dotyczący terminu, mamy gwarancję, że prace nad naszą książką nie będą się przeciągać w nieskończoność przez opieszałość wydawcy.

Po podpisaniu umowy rozpoczyna się właściwy proces wydawniczy. Opiekę nad naszą książką przejmuje wówczas redaktor prowadzący. Czuwa on nad kolejnymi etapami pracy oraz kontaktuje się ze wszystkimi zaangażowanymi w nią osobami.

REDAKCJA

Przychodzi czas na to, co wielu autorów tak bardzo przeraża – redakcję. Podkreślmy – przeraża zupełnie niesłusznie. Redakcja jest bowiem niezwykle ważnym etapem procesu wydawniczego, w trakcie którego wyłapywane są wszelkie błędy merytoryczne, nieścisłości fabularne i logiczne. Redaktor wskazuje słabe punkty książki, czasem sugeruje inne rozwiązania i dba o to, by tekst dobrze brzmiał. Oczywiście, możemy z nim dyskutować – nie ma on prawa wprowadzać zmian bez naszej zgody, a nikt nie narzuci nam ich siłą. Warto jednak zaufać redaktorowi i otworzyć się na jego sugestie, zamiast kurczowo trzymać się swojej, nawet jeśli bardzo nam drogiej, wersji. Może nam to zaoszczędzić wielu przykrości już po publikacji książki, kiedy niedoskonałości zaczną nam wytykać czytelnicy i krytycy.

KOREKTA

Już na etapie redakcji zostaje wyłapana większość błędów językowych. Z tymi zaś, które umkną czujnemu oku redaktora, rozprawia się korektor. Ważne jest, aby nie była to ta sama osoba, która przeprowadziła redakcję. Na etapie korekty bardzo pomaga bowiem świeże spojrzenie na tekst. Oczywiście poprawiona książka znów trafia do nas, abyśmy mogli zapoznać się z wszystkimi poprawkami oraz je zatwierdzić lub odrzucić. Jest to tzw. korekta autorska.

SKŁAD

Kiedy dysponujemy już „czystym”, wolnym od błędów tekstem, przychodzi czas na skład – przygotowanie wersji do druku w odpowiednim programie graficznym. Równolegle trwają prace nad oprawą graficzną i okładką, ponieważ całość powinna być wizualnie spójna. Jeśli chodzi o projekt okładki, możemy oczywiście coś zasugerować. Podobnie jednak jak w przypadku redakcji warto na tym etapie zaufać profesjonaliście, a więc doświadczonemu grafikowi, zatrudnionemu przez wydawnictwo.

DRUK I PROMOCJA

Gdy książka jest już gotowa, pozostaje tylko jej druk. Oraz promocja – teoretycznie ostatni etap procesu wydawniczego, choć w praktyce wydawnictwo rozpoczyna działania promocyjne już na kilka tygodni przed premierą. Strategie promocyjne to jednak zdecydowanie temat na osobny tekst. Jeśli zaś chodzi o proces wydawniczy, dobrnęliśmy do szczęśliwego końca. I chyba nie było tak strasznie, jak się wydawało?

 


Tekst powstał w oparciu o zajęcia Kingi Kasperek w ramach Kursu Pisania Powieści Miasta Literatury UNESCO.

AUTOR WPISU

Anna Maślanka – z wykształcenia inżynier biomedyczny i bohemistka, z zamiłowania recenzentka i tłumaczka (Nagroda im. Susanny Roth, 2017). Prowadzi bloga krytycznoliterackiego Literackie skarby świata całego. Od trzech lat wspiera organizacyjnie Kurs Kreatywnego Pisania Miasta Literatury UNESCO.