Przesłuchania

kpk_2016_03

 

Cykl „Przesłuchania” portalu Lubimy czytać to seria wywiadów inspirowanych sprawkami kryminalnymi. Rozmówcy Marcina Wilka opowiadają o swoim warsztacie pracy, zdradzają kulisy zawodu, a czasem także komentują kryminalny świat przedstawiony w literaturze i filmie. Czy to, co widzimy w kinie i o czym czytamy w książkach zgadza się z tym jak w rzeczywistości wygląda praca osób działających na rzecz obowiązującego prawa? Na to i na inne pytania odpowiadają m.in. Monika Płatek, Jan Widacki, profilerka Urszula Cur czy podinspektor policji Igor Kordas.

Marcin Wilk – dziennikarz i publicysta oraz autora bloga Wyliczanka.

 

Zapraszamy do lektury wszystkich Przesłuchań:

 

„Jeśli wiem »jak«, to wiem »kto«”. Urszula Cur o zawodzie profilerki – Czytaj Więcej

Urszula Cur – psycholog śledczy, profiler, w Policji od 19 lat. Specjalizuje się w profilowaniu sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. 75% opinii to diagnozy psychologiczne nieznanych osób, pozostałe to diagnozy osób znanych organom ścigania. Pracuje nad podręcznikiem z metodyki diagnozowania nieznanych sprawców, wierząc, że będzie pomocny profilerom w ich trudnej pracy. Dotychczasowe doświadczenia z rozpoznawania motywacji sprawców sprowadza do siedmiu głównych grzechów: chciwości, pychy, impulsywności, zawiści, trwaniu w urazie, umiłowaniu zła, braku umiaru.

„Obszary niedomówień z Moniką Płatek” – kolejne przesłuchanie Marcina Wilka – Czytaj Więcej

Monika Płatek – prof. UW, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji. Jest kierowniczką Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW. Uczy m.in. kryminologii, prawa karnego wykonawczego i comparative criminal policy. Prowadzi zajęcia na Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk. Jest współzałożycielką i członkinią Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej i członkinią Rady Kongresu Kobiet. Jest m.in. stypendystką Fulbrighta (1992-1994). Została wyróżniona zarówno przez polskie, litewskie jak i łotewskie służby więzienne za działania na rzecz wykonywania kary pozbawienia wolności w duchu Europejskich Reguł Więziennych z 2006 roku. W 2013 roku otrzymała nagrodę Okulary Równości w kategorii prawa kobiet i przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu płci, przyznawaną przez Stowarzyszenie im. I. Jarugi-Nowackiej. W 2014 roku otrzymała Międzynarodową Nagrodę Tolerancji za działalność przeciwko rasizmowi, homofobii i ksenofobii. W roku 2015 otrzymała Nagrodę Kryształowego Świecznika za działania na rzecz praw człowieka i neutralności wyznaniowej. Pisze i publikuje intensywnie na temat m.in. polityki karnej i penitencjarnej w Polsce, USA i w państwach skandynawskich, przemocy w rodzinie, przestępstw seksualnych i dyskryminacji, także z perspektywy genderowej.

„Imponujący katalog śladów kryminalistycznych” – Marcin Wilk, przesłuchanie Igora Kordasa – Czytaj Więcej

Igor Kordas – emerytowany oficer policji kryminalnej, były wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Ekspert – biegły sądowy z zakresu kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów i taktyki kryminalistycznej. Jako kryminalistyk hołduje Locardowskiej zasadzie: „czas, który ucieka, to prawda, która znika przed nami”.

„Kontroler jakości dowodów”, czyli kolejne przesłuchanie Marcina Wilka – Czytaj Więcej

Jan Widacki – adwokat, profesor nauk prawnych, dyplomata, poseł na Sejm, autor kilkuset artykułów naukowych oraz kilkunastu książek – w tym tak znanych, jak: Detektywi na tropach zagadek historii, Stulecie krakowskich detektywów, Zabójca z motywów seksualnych: studium przypadku.

 „Wszystko dzieje się dużo, dużo wolniej” – Marcin Wilk, tym razem w rozmowie z adwokat Maritą Dybowską-Dubois – Czytaj Więcej

Marita Dybowska-Dubois – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z tytułem Master of European Law, College of Europe, która w 2004 roku została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

„Najlepsze są zwłoki świeże” czyli kolejne przesłuchanie Marcina Wilka – Czytaj Więcej

Jerzy Kawecki – doktor nauk medycznych; specjalista medycyny sądowej; starszy wykładowca w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; biegły sądowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym; autor wielu publikacji z zakresu medycyny sądowej. Wraz z Markiem Krajewskim wydał książkę Umarli mają głos.

 

Cykl „Przesłuchania” towarzyszy Kursowi Pisania Kryminałów Miasta Literatury UNESCO, organizowanemu przez Krakowskie Biuro Festiwalowe.